Drawing(1)Vattenrening – Kemisk fällning

Archemi har genom årens lopp upparbetat en betydande bank av erfarenheter. Vi kan hjälpa Dig med teoretiska studier, praktiska utvärderingar och undersökningar. Vi har utrustningar för att kunna genomföra försök i laboratorium och i full skala. Det ger Dig ett viktigt underlag för beslut när produkter och processer ska väljas. Bästa resultat kan erhållas till lägsta kostnad.

Kemisk fällning med många användningsområden

Ett förorenat vatten kan renas med kemiska tillsatser. De befintliga föroreningarna, som kolloidala och suspenderade ämnen, lösta organiska ämnen, fosfor, sulfid etc kan bindas med olika kemiska tillsatser. Fällningen avskiljs för vidare avvattning och behandling.

Kemisk fällning kan användas inom ett flertal olika områden. Archemi har utrustning som möjliggör prov i laboratorium, i pilot- eller i full skala. Det lönar sig alltid att konsultera Archemi för en utvärdering. Archemis produkt PurFect är baserad på järnsulfat medan ASL är baserat på aluminiumsulfat. Purfix är en lågmolekylär, högladdad polymer, baserad på stärkelse. Den finns i ett stort antal varianter.