Välkommen till Archemi

Vi arbetar med tillverkning och försäljning av kemikalier. I första hand för rening av rökgaser och vatten. Dessutom tar vi fram specialkemikalier för olika ändamål.

Kemiska metoder anpassade till vattenrening och slambehandling

Förbrukat vatten från samhällen och industrier innehåller salter, lösta organiska ämnen och partiklar. Archemi arbetar i olika processer som tar hand om föroreningar så vattnet kan återföras till kretsloppet utan större belastning för miljön.

Ofta får vi höra att en ren miljö, med ren luft och rent vatten kostar pengar och är för dyrt. I det långa perspektivet är inget för dyrt om alternativet är ödeläggelse. I det korta perspektivet hämmar det vårt miljöarbete.
Archemi AB har metoder, processer och produkter som förutom bra resultat ger ekonomiska fördelar.

Under vår verksamhetstid har vi samlat på oss mängder av erfarenheter och processkunnande. Det är en värdefull kunskapsbank som vi gärna delar med oss av.
Miljöarbetet genererar pengar! – Archemi har metoderna och produkterna! Det lönar sig alltid att diskutera med Archemi AB.

Våra verksamhetsområden.

Rökgasrening

Archemi har produkter och processer för att reducera NOx och Svavel i rökgaser.

Vattenrening

Kemiska metoder anpassade till vattenrening och slambehandling.

Service & Utredningar

Stor erfarenhet av studier, praktiska utvärderingar och undersökningar.

Lorem Ipsum Dolor

Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante.

Lorem Ipsum Dolor

Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante.

Lorem Ipsum Dolor

Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante.