Produktöversikt

RÖKGASRENINGProduktgruppApplikation
LiminoxReduktion av NOx
SOxRTIReduktion av SO2
VATTENRENINGProduktgruppApplikation
PurFectReduktion av organisk substans och fosfor
PurFalReduktion av organisk substans och fosfor
ASLReduktion av organisk substans och fosfor
PurfixPolymer baserad på stärkelse
PurFectKonditionering av slam
PurFectReduktion av svavelväte
BiofectNärsalter
PurFectMikronärsalt och detoxifiering
SPECIALKEMIKALIERProduktgruppApplikation
PurFectUtfällning av krom