Vår verksamhet

Archemi AB tillverkar reningskemikalier inom luft- och vattenrening där vi enbart använder nedbrytningsbara och arbetsmiljömässigt snälla råvaror för en hållbar miljö och en trygg och säker arbetsmiljö. Detta är viktigt för både våra medarbetare och för våra användare ute hos kunderna.

Vi tillverkar produkter som används för rökgasrening (NOx och SOx) i förbrännings-anläggningar samt produkter för vattenrening inom industriella eller kommunala reningsverk. Vi har även tagit fram ett antal olika specialkemikalier avsedda för olika ändamål. Vi erbjuder personlig service och besök med uppföljning av hur doseringen fungerar vid olika förhållanden.

Archemi har funnits sedan 1994 (med ägarbyte 2014). Namnet Archemi kommer från grekiskans arche, som betyder ursprung och chemi, som associerar till kemi. Den ursprungliga kemin sålunda. Detta avspeglas även i vår logotype som innehåller symbolerna för antikens fyra grundelement: luft, vatten, eld och jord. De är våra viktigaste resurser här på jorden och utgör Archemis verksamhetsområden.

Tillstånd och geografiskt läge

Vi har huvudkontor samt produktion i Varberg, Halland på endast 500 meters avstånd från Varbergs hamn. Detta ger grundförutsättningar för en rationell hantering av våra råvaror med möjlighet att transportera via såväl fartyg som lastbil.

Vi har tillstånd från länsstyrelsen (B verksamhet) att producera 50 000 ton samt utöver det hantera 50 000 ton kemikalier per år.

Certifiering enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Vi är dedikerade till att hålla god produktkvalitet och uppfylla våra kunders förväntningar. Vi ska systematiskt förbättra vår verksamhet. Som kund vet du att det är ordning och reda på din samarbetspartner.

Vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav. Vi tar ansvar för miljön gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter. Vi ska göra vår del av samhällets arbete mot en cirkulär ekonomi. 

 archemi-symb-rgb