042-260530 archemi@archemi.se

Tillverkning och försäljning av kemikalier

Archemi AB är verksamt med tillverkning och försäljning av kemikalier. Dessa används i första hand för rening av rökgaser och vatten. Vi har även tagit fram ett antal olika specialkemikalier avsedda för olika ändamål.

Vi har vårt huvudkontor på Råå, strax söder om Helsingborg, med en underbar utsikt över vårt vackra Öresund – en av världens mest trafikerade sjöfartsleder. Det är även ett av våra artrikaste fiskevatten. Vår tillverkande enhet ligger i Varberg, Halland med hamnen på endast 500 meters avstånd. Detta ger grundförutsättningar för en rationell hantering av våra råvaror.

Namnet Archemi kommer från grekiskans arche, som betyder ursprung och chemi, som associerar till kemi. Den ursprungliga kemin sålunda. Detta avspeglas även i vår logotype som innehåller de fyra antikens grundelement: luft, vatten, eld och jord. De är våra viktigaste resurser här på jorden och utgör även Archemis verksamhetsområden.

Vår verksamhet

Archemis produktionanläggning ligger i Varberg. Vi har tillstånd att producera 50 000 ton per år. Dessutom får vi hantera 50 000 ton kemikalier per år.

Anläggningen ligger i anslutning till hamn. Det medför en rationell hantering av våra råvaror.

Policy för miljö-, arbetsmiljö och kvalitetsfrågor

Archemi AB tillverkar och säljer kemikalier för rökgasrening och vattenbehandling. Vi ska bemöta våra kunder professionellt och ta hänsyn till varje kunds krav på funktion, speciella förhållanden och önskemål. Genom nära samarbete uppnår vi långvariga relationer med kunder och leverantörer.

Archemi ska systematiskt och kontinuerligt arbeta med miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor. Vi ska ständigt förbättra vår verksamhet och uppnå bättre miljöprestanda, skydda miljön, hushålla med resurser och energi, förebygga föroreningar samt ha en hög säkerhet och goda arbetsförhållanden.

Självklart ska vi uppfylla lagkrav och andra bindande krav från våra kunder eller leverantörer.

archemi-symb-rgb