Drawing(1)Vattenrening – Biologisk rening

Archemi har genom årens lopp upparbetat en betydande bank av erfarenheter. Vi kan hjälpa Dig med teoretiska studier, praktiska utvärderingar och undersökningar. Vi har utrustningar för att kunna genomföra försök i laboratorium och i full skala. Det ger Dig ett viktigt underlag för beslut när produkter och processer ska väljas. Bästa resultat kan erhållas till lägsta kostnad.

BioFect ger optimal balans

I våra reningssystem används biologiska metoder för att bryta ned organisk substans. Dessa system är känsliga och ställer särskilda krav på sin miljö för att fungera optimalt. Förutom den allmänt omgivande miljön är balansen mellan kol, kväve och fosfor av avgörande betydelse för en god funktion. Med BioFect kan balansen ställas in för en optimal funktion.

Den biologiska nedbrytningen inhiberas av toxiska ämnen. PurFect har förmågan att binda dessa samt öka syreupptagningen i den biologiska nedbrytningen. Järnet i PurFect stimulerar dessutom biologisk tillväxt.