Drawing(3)Service – Utredningar & Försök

Lastning av utrustningen för pilotförsök i egen bil.

Vår pilot utrustning ryms i egen bil.

Archemi har genom årens lopp upparbetat en betydande bank av erfarenheter. Vi kan hjälpa Dig med teoretiska studier, praktiska utvärderingar och undersökningar. Vi har utrustningar för att kunna genomföra försök i laboratorium och i full skala. Det ger Dig ett viktigt underlag för beslut när produkter och processer ska väljas. Bästa resultat kan erhållas till lägsta kostnad.

Utredningar inför val av processer

Archemi har tillgång till en betydande databank. Inledningsvis gör vi en kartering över aktuella problem. I nästa fas har Archemi har tillgång till olika typer av utrustningar. Dessa finns tillgängliga för genomföra studier av olika problem i laboratorium och full skala. Med dessa hjälpmedel kan Archemi ge ett bra underlag för beslut om vilken process, som är optimal med hänsyn till resultat, driftkostnader och investeringar som ger bästa resultat.

Har allt som krävs för olika försök

Vi ställer upp!

  • Delar med oss av våra erfarenheter
  • Gör studier av aktuell status
  • Genomför studier på plats i laboratorium
  • Har många olika utrustningar till förfogande
  • Har personal som assisterar eller leder projekt

Archemi är din hjälpande hand.