NOx Kalkyl

Fyll i dina uppgifter i fälten här under och tryck på 'Beräkna' så beräknas dina besparingar omedelbart!

Fyll i anläggningsdata:
Panna: MW
Drifttid: dygn/år
NOx-utsläpp: mg/MJ
Hämta kalkyl: Se svar nedan!